Aktuellt

15.11.2023

Information om sekundär elevantagning till årskurs 1, läsåret 2024-2025

En elev som är bosatt i en annan kommun kan söka till grundskolan i Grankulla via den sekundära elevantagningen. Ansökan till årskurs 1 för nästa…

3.6.2023

Årsberättelsen 2023

Årsberättelsen finns nu att läsa! Du hittar den under “Blanketter”

9.5.2023

Grankulla medborgarinstitut ordnar “Grani Action”-sommarläger för barn i juni 2023

Sommarläger för barn i grundskolan (7-13 år). Till dagsprogrammet hör bl.a. samvaro, lekar, Idrott och spel.

9.12.2022

Eftermiddagsverksamhet från och med 10.8.2023

Grankulla stads avtal med HSIS, den nuvarande privata serviceproducenten för eftermiddagsverksamhet, löper ut i slutet av våren 2023 och från och med hösten 2023 kommer…