Skolans kör Granhultskören välkomnar alla elever som vill sjunga med i verksamheten! Granhultskören övar varje vecka och uppträder både i och utanför skolan. Granhultskören har läsåret 2021-2022 fyra körgrupper som övar följande tider:

Åk 1 övar torsdagar kl. 13.00-13.45 (Martina Brunell)
Åk 2 övar tisdagar kl. 13.15 -14.00 (Lotta Vaenerberg)Åk 3 övar torsdagar kl. 13.00-13.45 (Sandra Ekholm)
Åk 4-6 övar måndagar kl. 14.00-14.45 (Martina Brunell)

Kontakta körledaren om du har frågor angående Granhultskörens verksamhet! Välkommen med!