Teresa Påwals
tfn 040 623 8335

Pamela Leka
tfn 040 653 9838

Christina Järvi
tfn 040 612 4972

Melina Kolster
Specialklasslärare
tfn 040 612 5321