Elevrådet består av en elevrepresentant från varje klass inom årskurserna 4-6.
Eleverna i årskurs 1-3 representeras genom vänklassens elevrådsrepresentant.


Elevrådsrepresentantens uppgifter:
– är ordförande för klassmötet- samlar in ärenden från sin vänklass- representerar klassen på elevrådsmötet 

Elevrådet sammankommer ungefär fyra gånger per termin. 

Om ni har frågor kontakta Åsa Jungarå per e-post.