Tillbaka till aktuellt
24.4.2024 | För elever

Vi här på Granhultsskolan känner stor sorg och saknad. Våra tankar går till familjen och vi tar del i deras sorg.

Granhultsskolan har sorgflaggning idag.

Det är viktigt att eleverna får möjlighet att uttrycka sina känslor. Vi kommer att ge utrymme till eleverna och till personalen att behandla denna tragiska händelse.
Vi uppmanar alla vuxna att vara lyhörda och lyssna in barnens tankar och känslor.

Eleverna och vårdnadshavare skall med låg tröskel ta kontakt och diskutera med skolkuratorn, skolhälsovårdaren och skolpsykologen om de känner oro eller vill tala om det som hänt. Kontaktuppgifterna hittar ni här https://www.granhultsskolan.fi/ta-kontakt/elevvard/

Ni får gärna kontakta Västra Nylands välfärdsområdets social- och krisjour 24h
tfn 029 151 2221 om ni önskar stöd och hjälp. Grankulla svenska församling hjälper också er. Kontaktuppgifterna hittar ni här https://www.grankullaforsamling.fi/kontakt