I Granhultsskolan finns ett Tryggvä-team, som arbetar kring trygghet och välmående. Tryggväteamet består av två klasslärare, en speciallärare och biträdande rektor. Till teamets uppgifter hör bl a att ta itu eventuella mobbningsfall, träffa elever som känner sig ensamma men teamet jobbar också förebyggande genom att ge klasslärarna tips och ideér på ämnen de ska ta upp i sina klasser. En gång i månaden har varje klass en Tryggvä-lektion då man främst tränar på olika sociala program, strävar efter att stärka den egna självkänslan samt jobbar med mobbningsförebyggande program. Granhultsskolan har nolltolerans vad gäller mobbning och olika former av trakasserier.


Eleverna får ta kontakt direkt med teamet eller via klassläraren. Klassläraren är ibland den som meddelar oss om det finns misstanke om att någon blir illa behandlad.Som vårdnadshavare ska du vara i kontakt direkt med klassläraren eller med oss om du har en oro kring ditt eget barn eller något annat barn. 


Då Tryggvä-teamet blir kontaktat träffar vi alltid den utsatta eleven först för att höra hens version av det som händer. Vi funderar tillsammans hur vi går vidare. Sedan träffar vi också de elever som gjort någon annan illa. De vi samtalar med träffar vi enskilt, ifall inget annat önskemål finns. Vi kontaktar alltid hemmen då vi träffar elever så att alla parter vet vad vi kommit överens om.


Vi följer upp alla ärenden tills situationen blivit bra och vi kommer överens med eleverna när vi träffas nästa gång. 
Hemmets roll är mycket viktig då det gäller dessa samtal. Ett bra samarbete med vårdnadshavarna är A och O för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Genom att säga “Hej” visar du att du ser andra och att du bryr dig!