Granhultsskolan har ett gott samarbete med Hem och Skola. Mera info hittar du på:
https://granhults.hemochskola.fi/start/