Rektor Catharina Sunesdotter
tfn 050 414 8305

Biträdande rektor Maria Lundmark
050 322 9324

Skolsekreterare Brita Storbacka
050 469 4653