Behöver ditt barn i åk 1 och 2 en morgon- eller eftermiddagsplats? Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas i Granhultsskolan (adress: Elevhemsvägen 23). 

Kontaktinformation

Eftis

Caroline Olkinuora, ansvarig eftisledare
tfn 040 668 4397

Neset Epyildrim, ansvarig eftisledare
tfn 040 668 4397

Eftis årskurs 1
tfn 040 689 8362

Eftis årskurs 2
tfn 040 681 8183

Morris

tfn 040 689 8362

Grani-Tennis Eftis
Du ansöker om en plats i tennis-eftisen via:
Grani-Tennis