Behöver ditt barn i åk 1 och 2 en morgon- eller eftermiddagsplats? Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas under läsåret 2022-2023 i Granhultsskolan (adress Elevhemsvägen 23). 

Du ansöker om en plats genom att fylla i två blanketter! Du ska fylla i en ansökan till skolsekreteraren och ett kontrakt till Hsis.

Både ansökan och kontraktet ska lämnas in samtidigt senast den 29.4.2022 ifall ni önskar en plats från augusti.
Ifall ansökan lämnas in senare så kan eleven börja tidigast i september.

Ansökan skall ni skicka till skolsekreteraren:

marie-louise.erhama@kauniainen.fi eller u.a.
Granhultsskolan, Elevhemsvägen 23, 02700 Grankulla.

Kontraktet ska ni skicka till:
E-post: 
hsis.granhultsskolaneftis@gmail.com
Tfn:      040 356 0095 (vardagar kl. 11.30-17.00) 

Grani-Tennis Eftis
Du ansöker om en plats i tennis-eftisen via:
Grani-Tennis