Behöver ditt barn i åk 1 och 2 en morgon- eller eftermiddagsplats? Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas i Granhultsskolan (adress: Elevhemsvägen 23). 

Grani-Tennis Eftis
Du ansöker om en plats i tennis-eftisen via:
Grani-Tennis