Andrea Stenbock
Skolhälsovårdare
tfn 040 584 8086
andrea.stenbock@luvn.fi

Johanna Rudbäck-Qvist
Skolkurator
tfn 050 595 9748
johanna.rudback-qvist@luvn.fi

Johanna Kjellman
Skolpsykolog
tfn 040 352 3314
johanna.kjellman@luvn.fi
tisdag-fredag

Vänterummet utanför skolkuratorn