Andrea Stenbock
Skolhälsovårdare
tfn 0405848086

Johanna Rudbäck-Qvist
Skolkurator
tfn 050 595 9748

Martin Westerling
Skolpsykolog
På plats torsdagar
tfn 050 567 6314

Vänterummet utanför skolkuratorn