Andrea Stenbock
Skolhälsovårdare
tfn 040 584 8086

Johanna Rudbäck-Qvist
Skolkurator
tfn 050 595 9748

Lotta Myllys
Skolpsykolog
På plats tisdagar, onsdagar, torsdagar
tfn 040 509 5403, e-post: ext-lotta.myllys@luvn.fi

Martin Westerling
Skolpsykolog
På plats torsdagar, fredagar
e-post: ext-martin.westerling@luvn.fi

Vänterummet utanför skolkuratorn