–    vi hälsar och använder orden tack och förlåt

–    vi använder ett vårdat språk

–    vi uppmuntrar och hjälper varandra

–    vi är artiga

–    vi går inomhus

–    vi går alltid till matsalen med en vuxen

–    vi har ett gott bordsskick och ger varandra matro

–    vi använder alltid inneskor

–    vi har inte mössor eller huvor på oss inomhus

–    vi bollar inte vid huvudingången

–    vi spelar endast med pingisboll eller mjuk boll på utepingisbordet

–    vi kastar inte sten, snöboll eller liknande

–    vi i åk 4-6 har våra telefoner i mobilpark

–    vi i åk 1-3 har våra telefoner på ljudlöst i väskan

–    vi går alltid till eftis eller hem då skolan slutar (ingen stannar kvar i skolan då skoldagen är slut)