Du får lättast kontakt med enskilda lärare via Wilma.

Länken till Granhultsskolans Wilma är:
https://kauniainen.inschool.fi/

Lärarrum tfn 050 469 9323
Kansli tfn 040 655 4800
Skolvärd tfn 050 469 4329