Tillbaka till aktuellt
4.7.2024

Verksamhetsställen förblir oförändrade. Enheterna kommer att heta Granhult och Hagelstam. Vår nya hemsida är under uppbyggnad och publiceras i höst. Under tiden hittar ni enheternas information på Granhultsskolans och Hagelstamska skolans gamla hemsidor.