Undervisningen i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen är avsedd för elever som har ett annat modersmål eller familjespråk än svenska, finska eller samiska. Också svenska, finska eller samiska elever som deltar i undervisning som syftar till att upprätthålla utomlands inhämtade språkkunskaper kan studera enligt lärokursen elevens eget modersmål.

Undervisningen är frivillig, men då undervisningen har börjat förutsätts att eleven regelbundet deltar i den. Förutsättningen är att eleven behärskar språket som undervisas.

När läsåret avslutas ges eleven ett intyg över deltagande i undervisning i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen. I intyget antecknas vilket språk som studerats, omfattningen av undervisningen och en verbal bedömning eller ett siffervitsord.

Följande elever kan delta i undervisning i eget modersmål eller familjespråk:

  • elever med invandrarbakgrund
  • elever som har ett annat modersmål eller familjespråk än svenska eller finska 
  • elever som har samiska eller romani som modersmål
  • barn som adopterats från ett annat land och som redan lärt sig språket i fråga
  • finländska återflyttare som lärt sig språket i fråga då de bott utomlands, varmed undervisningen är upprätthållande undervisning i ett främmande språk

Undervisningen ordnas ifall tillräckligt många har anmält sig till undervisningen. Om undervisning i något visst språk inte kan ordnas meddelar vi dem som anmält sig till undervisningen om detta.

Undervisningen ges två timmar per vecka utanför ordinarie lektionstider.

Anmälningen sker via Wilma eller med en pappersblankett och gäller för ett läsår i taget. Om eleven avbryter deltagandet ska hen anmälas på nytt till nästa läsårs undervisning under anmälningstiden.