Tillbaka till aktuellt
15.11.2023 | Allmän information

En elev som är bosatt i en annan kommun kan söka till grundskolan i Grankulla via den sekundära elevantagningen. Ansökan till årskurs 1 för nästa läsåret bör lämnas in senast 15.1.2024. Ansökningsblanketten med ytterligare information finns på Granhultsskolans hemsida https://www.granhultsskolan.fi/blanketter/