Tillbaka till aktuellt
9.12.2022

Grankulla stads avtal med HSIS, den nuvarande privata serviceproducenten för eftermiddagsverksamhet, löper ut i slutet av våren 2023 och från och med hösten 2023 kommer staden att ordna eftermiddagsverksamheten själv.

Kommunal eftermiddagsverksamhet ordnas även i fortsättningen i skolornas egna lokaler i Mäntymäki och Granhultsskolan. Ledare för eftermiddagsverksamheten är skolornas egna ledare och assistenter eller ledare som har anställts särskilt för eftermiddagsverksamheten. Eftisledarna planerar eftermiddagsverksamheten i samarbete med rektorerna och koordinatorn för eftermiddagsverksamheten.

Elever i årskurs 1–2 och de elever som har fått beslut om särskilt stöd kan delta i eftermiddagsverksamheten. Eftermiddagsverksamhet ordnas från slutet av lektionerna fram till kl. 17.00. Dessutom ordnas ledd morgonverksamhet i skolorna på skolmorgnar från kl. 7.30 tills lektionerna börjar.

Vi kommer att fråga de barn som börjar i första klass hösten 2023 om de vill delta i eftermiddags- och morgonverksamhet vid skolanmälan i Wilma-systemet i januari 2023. Egentliga avtal om deltagande i verksamheten fylls senare under våren, vilket innebär att beslutet fortfarande kan ändras vid behov och dessutom kan dagar och tidpunkt för barnets deltagande preciseras. Skolan kommer att meddela om detta närmare.

Ett barn kan anmälas till morgon- och eftermiddagsverksamheten även under läsåret men då kan barnet delta i verksamheten först efter en hel kalendermånad. Till exempel om anmälan har gjorts 15.8 kan barnet delta i verksamheten från och med 1.10.

Klientavgifterna för eftermiddagsverksamheten under läsåret 2023–2024 är följande:

  • 80 euro/mån.: 3 dagar i veckan, 5 timmar per dag (tills kl. 17.00)
  • 100 euro/mån.: 5 dagar i veckan, 4 timmar per dag (tills kl. 16.00)
  • 120 euro/mån.: 5 dagar i veckan, 5 timmar per dag (tills kl. 17.00)

Avgiften för morgonverksamhet är 25 euro per månad.

Lycka till barn som börjar i första klass och varmt välkomna alla barn som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamheten!

Med vänlig hälsning 

Maija Tiainen, koordinator för eftermiddagsverksamhet och planerare inom bildningssektorn
050 566 8800 

maija.tiainen@kauniainen.fi

Grankulla stad