Tillbaka till aktuellt
9.12.2022

En elev som är bosatt i en annan kommun kan söka till grundskolan i Grankulla via den sekundära elevantagningen. Ansökan till årskurs 1 för nästa läsåret bör lämnas in senast 15.1.2023. Ansökningsblanketten med ytterligare information finns på Granhultsskolans hemsida: https://www.granhultsskolan.fi/blanketter/