P4242610

Ordningsregler och trivselregler

De gemensamma reglerna för grundskolorna i Grankulla godkändes av Nämnden för undervisning och småbarnsfostran den 8.12.2016.

Du kan ta del av dem här.


Granhultsskolan har också trivselregler.

 

I Granhultsskolan trivs vi för att:

 

-        vi hälsar och använder orden tack och förlåt

-        vi använder ett vårdat språk

-        vi uppmuntrar och hjälper varandra

-        vi är artiga

-        vi går inomhus

-        vi har ett gott bordsskick och ger varandra matro

-        ingen kastar sten, snöboll eller liknande

-        vi använder mobiltelefonen och motsvarande utrustning under skoltid enbart med lov

 

 

Jag ansvarar för de värdeföremål jag tar med mig till skolan. Skolan är inte ersättningsskyldig.

 

I Granhultsskolan får alla vara med.