P4242610

Elevrådet

Elevrådet består av en elevrepresentant från varje klass inom årskurserna 4-6.

Eleverna i årskurs 1-3 representeras genom vänklassens elevrådsrepresentant.


Elevrådsrepresentantens uppgifter:
- är ordförande för klassmötet
- samlar in ärenden från sin vänklass
- representerar klassen på elevrådsmötet 


Elevrådet sammankommer ungefär fyra gånger per termin. 

Om ni har frågor kontakta Åsa Jungarå per e-post.