P4242610

Aktuellt i Granhultsskolan

Granhultsskolans nyheter


Respektdagen

Trevligare huvudingång

Granhultsskolan hade den tredje september en mycket lyckad  respektdag.

Eleverna fick lyssna till Larry Griffith som talade konkret om vad mobbning är och att det alltid är ett val man gör om man kränker någon.

På musikstationen fick eleverna vara kreativa och fundera på en egen sång för Granhultsskolan.

IMG_3354I Grottan hade eleverna samarbetsövningar i form av volleyboll och pyramidbygge.

Sist men inte minst pryddes huvudingången av allas händer som tillsammans bildar ett väldigt fint konstverk! 

IMG_3355
Eleverna arbetade i grupper där medlemmarna bestod av elever från alla årskurser. Gruppledarna, d.v.s. elever från åk 6, gjorde ett fint arbete med sina grupper och lotsade alla genom dagen! 

IMG_3357
Vad döljer sig här då? Kom till skolan och ta en titt :)


Tillbaka till rubrikerna